دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، اردیبهشت 1399، صفحه 1-338 

مقاله تخصصی

اعتبار سنجی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 1-24

10.30497/leg.2020.2803

محسن اسماعیلی؛ محمد کربلایی پازکی


انحلال مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظام بانکی ایران

صفحه 25-48

10.30497/leg.2020.2804

مصطفی السان؛ مهدی مبیّن


ایرادات نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن

صفحه 49-76

10.30497/leg.2020.2805

غلامحسین الهام؛ محمدمهدی میرزایی


نقد و تحلیل راهکارهای حقوقی ارتقاء رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران

صفحه 77-102

10.30497/leg.2020.2806

امین جعفری؛ سبحان عباس پور


جایگاه اصل سرعت و روزآمدی مقررات‌گذاری خوب در نظام اداری ایران

صفحه 103-120

10.30497/leg.2020.2807

سیّدمحمّدمهدی غمامی؛ وحید معین


مبنای مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه در حوادث ناشی از رانندگی

صفحه 121-152

10.30497/leg.2020.2808

احمد فرهانی؛ محمدمهدی خاکی


بررسی اصول دادرسی منصفانه درمحاکم کیفری با توجه به قانون آیین‌دادرسی‌کیفری 1392

صفحه 153-176

10.30497/leg.2020.2809

حبیب محمدعلی‌زاده اشکلک؛ یاسر رشیدی


داوری اجباری و مصادیق آن در حقوق ایران

صفحه 177-212

10.30497/leg.2020.2810

سهیل طاهری؛ حسین شریف علیایی


ماهیت قرارداد فورفیتینگ (تنزیل قطعی) در حقوق ایران و آمریکا

صفحه 213-254

10.30497/leg.2020.2811

محمدعلی مهدوی‌ثابت؛ سعید حقیقی


نظارت اجتماعی در هیئت‌های مذهبی و نقش آن در پیشگیری از جرم

صفحه 255-280

10.30497/leg.2020.2812

سلمان عمرانی؛ حامد زارع شحنه


ماهیت و جایگاه نهاد تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی در ایران

صفحه 281-314

10.30497/leg.2020.2813

باقر انصاری؛ روح اله الوندنژاد


سیر تحول وضعیت اضطراری در نظام حقوقی کانادا

صفحه 315-338

10.30497/leg.2020.2814

توکل حبیب زاده؛ محمدمیثم نداف پور