بانک ها و نمایه نامه ها

مقالات نشریه در پایگاه‌های ذیل نمایه می‌شود:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:  ...........................................................................................  https://www.isc.gov.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:  ..........................................................................................  https://www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:  ...........................................................................................  https://www.magiran.ir

پایگاه مجلات تخصصی نور:  .....................................................................................  https://www.noormags.com

پایگاه مرجع دانش:  ...........................................................................................................  https://www.civilica.com

پرتال جامع علوم انسانی:  ..........................................................................................................  https://www.ensani.ir