دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، آبان 1398 

مقاله تخصصی

بایسته‌های حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی: مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-30

10.30497/leg.2019.2791

حسین خلف رضایی؛ مصطفی منصوریان


بررسی محدودیت‌‌های خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا

صفحه 31-50

10.30497/leg.2019.2792

محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه


بررسی کارکردهای نهاد «امر به معروف ونهی از منکر» از منظر نظریه‌های جرم‌شناختی

صفحه 51-82

10.30497/leg.2019.2793

سلمان عمرانی؛ رامین مالک


بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب

صفحه 83-103

10.30497/leg.2019.2794

خیرالله پروین؛ ولی‌الله حیدرنژاد


بررسی تحولات احکام مرور زمان در حقوق کیفری ایران

صفحه 109-134

10.30497/leg.2019.2795

محمدعلی مهدوی‌ثابت؛ جابر بیگی


ماهیت رسیدگی به امر ورشکستگی

صفحه 135-156

10.30497/leg.2019.2796

حسین سیمایی صراف؛ امیر شقایق


ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی

صفحه 157-192

10.30497/leg.2019.2797

سهیل طاهری؛ حسین بالازاده


ماهیت توقیف قضایی

صفحه 193-218

10.30497/leg.2019.2788

علیرضا عالی پناه؛ مصطفی جاوید


شرط عدم توالد در نکاح دائم در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 221-250

10.30497/leg.2019.2818

محمد روشن؛ اسماعیل سیاوش پور


مبانی و استثنائات حریم خصوصی در اسلام و حقوق ایران از دیدگاه حقوق عمومی

صفحه 251-276

10.30497/leg.2019.2800

فرید محسنی؛ محمدحسین میرعماد


سازوکارهای الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی

صفحه 277-310

10.30497/leg.2019.2801

سیّدمحمّدمهدی غمامی؛ جواد محمدی


نقد و بررسی تحولات مسؤلیت مدیران شرکت‌های سهامی عام در نظام حقوقی ایران

صفحه 309-348

10.30497/leg.2019.2790

مقصود ایمانی؛ رضا رضائی